Webbplatsen genomgår för närvarande ombyggnad, vilket kan leda till viss begränsad funktionalitet.

Hur blir man SMS-livräddare?

Vad är sms livräddare och varför är det så viktigt att man blir man det?

Introduktion

SMS-livräddare är en tjänst/app utvecklad för att snabbt nå ut till allmänheten vid ett potentiellt hjärtstopp. Målet med tjänsten är att nå ut till så många som möjligt som kan hjälpa till med att starta hjärt-& lungräddning innan ambulansen är på plats.

Varje år drabbas ca 6.000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige men tyvärr så överlever enbart ca 12%. Att tidigt ingripa och påbörja HLR är direkt avgörande om en person ska överleva ett hjärtstopp för att sedan kunna återgå till ett normalt liv.

Faktum är att 70% av de personer som drabbas av ett hjärtstopp överlever om HLR påbörjas direkt och man kan skicka en stöt genom hjärtat med en hjärtstartare inom 3 minuter.

"Vi springer efter hjärtan – vi kan snabbt nå fram till den som drabbats av hjärtstopp och hjälpa med HLR tills ambulans kommer fram. Din insats kan ge någon en andra chans."

Vem kan bli sms-livräddare och hur går det till?

SMS-livräddare har funnits sedan 2010 och idag är det ca 120.000 personer som är anslutna till tjänsten. Däremot behövs det fler SMS-livräddare i samhället.

Alla kan bli SMS-livräddare men det är viktigt att man själv känner sig trygg och har tillräckligt med kunskap för att kunna hjälpa till och agera vid en nödsituation. Optimalt är det om du själv har en hjärtstartare eller vet vart närmsta finns. Har du en egen hjärtstartare kan du meddela det i appen under inställningar.

Vid ett larm meddelas närmsta SMS-livräddare och du som livräddare får välja om du är tillgänglig eller ej. Har du ingen hjärtstartare kommer appen meddela vart närmsta finns i kartfunktionen på mobilen. Appen ger dig även en karta där den drabbade befinner sig.

Länkar som guidar dig vidare: