Webbplatsen genomgår för närvarande ombyggnad, vilket kan leda till viss begränsad funktionalitet.

Ny utbildningsenhet

Work Safe startar en ny utbildningsenhet inom HLR, brand och första hjälpen

Introduktion

Under våren märkte vi att efterfrågan på utbildningar ökade inom HLR & brand eftersom pandemin gjort att många företag inte kunnat utbilda sin personal. För att möta efterfrågan har vi valt att starta en ny utbildningsenhet som enbart arbetar med HLR, brand, första hjälpen samt uthyrning av hjärtstartare till företag och grupper.

Inför hösten har vi uppdaterat all vår utrustning med nytt utbildningsmaterial, nya uppdaterade dockor samt VR utrustning (virtual reality) till våra brandutbildningar.

Vi har även utökat personalstyrkan för att kunna ta hand om alla kunder som vill gå en kurs under hösten. Björn Dellenkvist kommer vara utbildningsansvarig och utveckla vårt nya koncept vidare.

"Vill du veta mer om våra utbildningar, kurser eller få rådgivning, tveka inte på att höra av dig till oss så hjälper vi till."

Länkar som guidar dig vidare: