Webbplatsen genomgår för närvarande ombyggnad, vilket kan leda till viss begränsad funktionalitet.

Säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad gör det möjligt för användarna på företaget att ordna med nödvändiga åtgärder till skydd för människors hälsa och säkerheten på arbetsplatsen och till skydd för miljön.

Burn Care Spray

Burn Care Compress

Ligo Smart

Sårservetter

Plåster

Pocket Box

Akutväska (L)

Eyewash-kit 250 ml

Eyewash-kit 250 ml

Eyewash-kit 250 ml

Eyewash-kit 250 ml