Webbplatsen genomgår för närvarande ombyggnad, vilket kan leda till viss begränsad funktionalitet.

Brandfilt

Vår Brandilfilt används för att släcka mindre bränder, till exempel i kläderna på en person eller andra olyckor på arbetsplatsen. Brandfilten kväver elden på ett effektivt sätt vilket gör att elden inte kan spridas vidare.​

  • Liten och behänding
  • Skylt för ökad synlighet ingår
  • Enkel att använda