Webbplatsen genomgår för närvarande ombyggnad, vilket kan leda till viss begränsad funktionalitet.

Komplett Guide: Skaffa Hjärtstartare till Din Bostadsrättsförening

Statistiken är entydig: de flesta hjärtstopp inträffar i hemmet. Att ha en hjärtstartare tillgänglig i din bostadsrättsförening kan därför vara en livräddande investering. I denna guide kommer vi att gå igenom allt du behöver veta från placering och köpalternativ till service och utbildning.

Gustav Malm

HLR-instruktör

Play Video

Var Ska Hjärtstartaren Placeras?

Det första steget i processen är att bestämma var hjärtstartaren ska placeras. Placeringen kan vara antingen utomhus eller inomhus, och båda har sina fördelar och nackdelar.

Placering Utomhus

 • Fördelar:

  • Tillgänglig för allmänheten dygnet runt.
  • Kan potentiellt användas för hela grannskapet.
 • Nackdelar:

  • Kräver ett värmeskåp som klarar -40 grader.
  • Högre risk för vandalism.

 

Om du väljer att placera hjärtstartaren utomhus, behöver den skyddas i ett larmat och värmereglerat skåp. Detta är viktigt för att hjärtstartaren ska fungera optimalt även i kyliga förhållanden. Läs mer om våra värmeskåp här.

Placering Inomhus

 • Fördelar:

  • Skyddad mot väder och vind.
  • Mindre risk för vandalism.
 • Nackdelar:

  • Begränsad tillgänglighet om byggnaden är låst.

För inomhusplacering räcker det med ett larmat skåp, vilket också rekommenderas för att skydda mot obehörig åtkomst och för att larma om hjärtstartaren används eller flyttas. Läs mer om våra larmade skåp här.

Köpa eller Hyra Hjärtstartare?

Det finns två huvudsakliga sätt att skaffa en hjärtstartare: att köpa den eller att hyra den. Båda alternativen har sina egna fördelar och nackdelar.

Köpa hjärtstartare

 • Fördelar:

  • En engångsinvestering.
  • Ingen löpande kostnad.
  • Lång garanti
 • Nackdelar:

  • Högre initial kostnad.
  • Underhåll och service kan medföra extra kostnader över tid.
  • Större risk att batterier och elektroder glöms bort att bytas
 

Att köpa en hjärtstartare kan vara en bra lösning om din bostadsrättsförening är villig att göra en större initial investering. Det är också viktigt att notera att när du köper, måste du också tänka på kostnaderna för service och underhåll. 

Hyra hjärtstartare

 • Fördelar:

  • Lägre initial kostnad.
  • Fast avgift varje månad
  • Försäkring ingår
  • Service och underhåll inkluderas i månadsavgiften
  • Årlig kontroll
  • Utbildning (30 minuter)
  • Vid användning eller fel byts hjärtstartaren ut inom 48 timmar
  • Installation & montering ingår
  • Skyltar & AED-kit ingår

 • Nackdelar:

  • Löpande månads- eller årsavgifter.
  • Kan bli dyrare över tid beroende på avtalets längd och villkor.
 

Att hyra kan vara en mer kostnadseffektiv lösning på kort sikt och är ofta enklare att budgetera för. Månadsavgiften inkluderar service och underhåll, vilket kan vara en stor fördel. Här finns mer information om att hyra hjärtstartare.

Tips: Installera på Städdagar

Ett utmärkt tillfälle att introducera och installera hjärtstartaren är under bostadsrättsföreningens städdagar. Då är många boende på plats, vilket gör det enkelt att informera och utbilda så många som möjligt i hur hjärtstartaren fungerar.

Registrering via hjärtstartarregistret

En ofta förbisedd men viktig aspekt av att ha en hjärtstartare är att registrera den i hjärtstartarregistret. Det finns flera anledningar till varför detta är en god idé:

Säkerställer Snabb Åtkomst

Genom att registrera hjärtstartaren i ett register blir den synlig för räddningstjänst och andra hjälporganisationer. Detta kan påskynda räddningsinsatser och därmed öka chanserna för överlevnad vid ett hjärtstopp.

Informerar Allmänheten

När en hjärtstartare är registrerad i ett offentligt register, blir det enklare för allmänheten att veta var den närmaste hjärtstartaren finns. Detta kan vara särskilt viktigt i nödsituationer när varje sekund räknas.

Uppföljning och Underhåll

Registreringen kan också hjälpa till med underhåll och uppföljning. Det blir enklare att få påminnelser om när det är dags för service eller byte av batteri och elektroder.

Ökar Användningen

Ju fler som vet var hjärtstartaren finns, desto större är sannolikheten att den kommer att användas. Detta kan i sin tur bidra till att rädda fler liv.

Det är enkelt att registrera din hjärtstartare i hjärtstartarregistret och det finns tydliga instruktioner för hur det görs.

Vanliga frågor

Varför är en hjärtstartare viktig för en bostadsrättsförening?

En hjärtstartare kan vara avgörande för överlevnad vid ett hjärtstopp, som ofta inträffar plötsligt och utan förvarning. Statistik visar att majoriteten av hjärtstopp sker i hemmet, vilket gör det extra relevant för en bostadsrättsförening att ha denna livräddande utrustning.

Ska hjärtstartaren placeras inomhus eller utomhus?

Placering beror på byggnadens struktur och tillgänglighet. Om den placeras utomhus är det viktigt med ett värmeskåp som klarar -40 grader för att säkerställa hjärtstartarens funktion året runt. Inomhus räcker det ofta med ett larmat skåp för att förhindra stöld och missbruk.

Köpa eller hyra hjärtstartare: Vilket är bäst?

Köp och hyra har båda sina fördelar och nackdelar. Med ett köp äger ni hjärtstartaren och har full kontroll, men ansvarar också för allt underhåll. Hyra inkluderas service och underhåll, men ni har ingen äganderätt till hjärtstartaren.

Ingår det service och underhåll i priset?

Detta varierar men vid köp är service och underhåll en extra kostnad, medan detta ingår i priset om man väljer att hyra.

Får vi utbildning i hur man använder hjärtstartaren?

Många leverantörer erbjuder utbildning i hjärt-lungräddning (HLR) och användning av hjärtstartare som en del av paketet eller som en separat kostnad. Utbildningen är ofta praktisk och fokuserar på att ge deltagarna de färdigheter de behöver för att agera effektivt i en nödsituation.

Vilken typ av hjärtstartare är bäst för en bostadsrättsförening?

Det finns flera olika modeller och märken av hjärtstartare. Det viktigaste är att välja en hjärtstartare som är enkel att använda, med klara instruktioner och uppfyller de europeiska riktlinjerna för medicinsk utrustning.

Kan vi installera hjärtstartaren själva?

Det rekommenderas starkt att en certifierad tekniker eller leverantör hanterar installationen. Korrekt installation är kritisk för enhetens funktion och kan påverka garantin.

När är en bra tid att installera hjärtstartaren?

Ett utmärkt tillfälle kan vara under städdagar eller årsstämmor när de flesta medlemmarna är samlade. Detta ger även tillfälle att informera alla om var hjärtstartaren finns och hur den används.

Vil du ha hjälp att välja rätt? Fyll i formuläret och prata med en instrukör!