Webbplatsen genomgår för närvarande ombyggnad, vilket kan leda till viss begränsad funktionalitet.

Kedjan som räddar liv 2023

Det är av stor vikt att vara medveten om riskfaktorerna för hjärtstopp samt att veta hur man ska agera i händelse av en nödsituation. Genom att följa kedjan som räddar liv kan du bidra till att rädda liv och minska antalet dödsfall orsakade av hjärtstopp.

Introduktion

Att vara förberedd och veta hur man ska agera vid ett hjärtstopp är av avgörande betydelse för att rädda liv. Därför är det viktigt att träna på HLR (Hjärt-Lung-Räddning) och regelbundet uppdatera sina kunskaper både teoretiskt och praktiskt för att kunna hjälpa till vid en nödsituation.

Enligt statistik rapporteras det att cirka 6000 personer i Sverige drabbas av hjärtstopp varje år. Det är viktigt att notera att hjärtstopp kan drabba vem som helst och kan inträffa vid vilken tidpunkt som helst. Orsakerna till hjärtstopp kan variera beroende på drabbade individens ålder.

För barn är orsaken till hjärtstopp oftast relaterad till plötslig spädbarnsdöd, luftvägsstopp eller en hjärtsjukdom. Hos vuxna är det vanligare att hjärtstopp orsakas av hjärtsjukdom, men det kan även bero på olyckor, droger eller självmord.

Så ska du agera steg för steg vid ett hjärtstopp

Steg 1: Larma tidigt till 112 och ta reda på vad som hänt med personen.

Steg 2: Påbörja HLR omgående för att minimera risken för allvarliga hjärnskador och skador på andra organ.

Steg 3: Få en hjärtstartare till platsen för att kunna omstarta hjärtat.

Steg 4: Personen måste få intensivvård på sjukhus för att återhämta sig och undvika komplikationer.

Det är av yttersta vikt att följa dessa steg i rätt ordning för att ge personen med hjärtstopp de bästa förutsättningarna för att överleva och återhämta sig.

Ladda ner vår guide för Hjärt-lungräddning (HLR)

Fyll i dina uppgifter för att ladda ner vår kostnadsfria guide om hur man gör HLR på en vuxen person

Länkar som guidar dig vidare:

Leave a Reply