Webbplatsen genomgår för närvarande ombyggnad, vilket kan leda till viss begränsad funktionalitet.

HLR 2024: En Steg-för-Steg Guide till Hjärt-Lungräddning

Hjärt-lungräddning, eller HLR, är en livsviktig färdighet som alla bör känna till. I denna artikel går vi igenom hur du utför HLR på ett korrekt och effektivt sätt, enligt de senaste riktlinjerna för 2024.

Gustav Malm

HLR-instruktör

Vad är HLR?

HLR står för hjärt-lungräddning och är en akut behandlingsmetod som används vid hjärtstopp. Tekniken kombinerar bröstkompressioner med konstgjord andning för att cirkulera syre i kroppen.

Vikten av Tidig Insats

Tid är avgörande när det kommer till hjärtstopp. Ju snabbare HLR påbörjas, desto större är chansen att personen överlever. En hjärtstartare är också mycket användbar i dessa situationer.

Steg-för-Steg Guide

Steg 1: Kontrollera medvetandet

Skaka försiktigt personen och fråga om allt är okej. Om det inte finns något svar, gå vidare till nästa steg.

Steg 2: Ring 112

Om personen är omedveten och inte andas eller har onormal andning, ring 112 omedelbart eller be någon annan göra det och påbörja HLR.

Steg 3: Påbörja Bröstkompressioner (30 st)

Lägg personen på rygg på en hård yta. Placera dina händer mitt på bröstet och tryck ner bröstkorgen 5-6 centimeter och cirka 100-120 gånger per minut. Upprepa detta 30 gånger.

Steg 4: Ge Konstgjord Andning (2 inblåsningar)

Om du kan, ge två inandningar mellan kompressionerna. Varje inandning ska ta ungefär 1 sekund och göra bröstet synligt högre.

Steg 5: Fortsätt Tills Hjälp Kommer

Fortsätt med HLR tills professionell medicinsk hjälp anländer eller tills personen börjar andas eller rör sig.

Följ dessa steg och du kommer vara väl förberedd för att utföra HLR. En HLR-utbildning är också rekommenderad för att få praktisk erfarenhet och expertis inom detta kritiska ämne.

Externa Resurser och Utbildningar

För mer detaljerad information och praktisk utbildning, besök dessa länkar:

Om du vill utrusta ditt företag eller ditt hem med nödvändig utrustning som hjärtstartare, första hjälpen-kit, och annat inom brandskydd, besök vår hemsida.

Vanliga frågor om HLR (Hjärt-Lungräddning)

1. Vad gör jag om personen börjar andas mitt i HLR-processen?

Om personen börjar andas under HLR, stoppa bröstkompressionerna och konstgjord andning. Lägg personen i stabilt sidoläge och vänta på medicinsk hjälp. Se till att ha översyn och att personen fortsätter andas.

2. Kan jag skada personen med bröstkompressioner?

Det finns en risk för att bryta revben under bröstkompressioner, men det är viktigare att utföra HLR snabbt och effektivt. De potentiella fördelarna med att rädda en persons liv väger tyngre än risken för revbensbrott.

3. Var kan jag hitta en hjärtstartare?

Hjärtstartare finns ofta i offentliga platser som shoppingcenter, tågstationer och flygplatser. Det finns också digitala kartor och appar som visar var närmaste hjärtstartare finns. 

4. Hur ofta bör jag förnya min HLR-utbildning?

Det rekommenderas att förnya din HLR-utbildning minst vartannat år. Förnya även din kunskap genom att hålla dig uppdaterad med de senaste riktlinjerna.

5. Är det obligatoriskt att ha en hjärtstartare på arbetsplatsen?

Enligt arbetsmiljölagen kan det vara obligatoriskt att ha en hjärtstartare beroende på arbetsplatsens riskprofil. Konsultera lagstiftningen och eventuella branschspecifika riktlinjer för att fastställa om en hjärtstartare krävs.

Vill du lära dig mer? Prata med en instruktör!