Webbplatsen genomgår för närvarande ombyggnad, vilket kan leda till viss begränsad funktionalitet.

Allt du behöver veta om Att Hyra en
Hjärtstartare: Din kompletta Guide!

Välkommen till vår kompletta guide för dig som funderar på att hyra en hjärtstartare. Med den här guiden vill vi ge dig all nödvändig information för att fatta ett välgrundat beslut. Från grundläggande information om hjärtstartare till viktiga tillbehör som AED-kit, Garanti och serviceavtal – Här hittar du allt du behöver veta!

Gustav Malm

HLR-instruktör

Play Video

Samaritan 350 Pad - Användarvänlig hjärtstartare

När du väljer att hyra en hjärtstartare från Work Safe får du en halvautomatisk Samaritan 350 Pad som en del av paketet. Denna högkvalitativa hjärtstartare är designad med användarvänlighet i fokus och ger tydliga, enkla instruktioner. Detta är en avgörande faktor, särskilt i högpressade och stressade situationer där snabbhet och precision är av yttersta vikt.

Fördelen med Samaritan 350 Pad är dess intuitiva design. Den guidar användaren genom räddningsprocessen med klara anvisningar, vilket minimerar risken för misstag och ökar chanserna för en lyckad livräddande insats.

Med Samaritan 350 Pad kan du känna dig trygg i vetskapen om att du har tillgång till en hjärtstartare som är lättanvänd men samtidigt tekniskt avancerad. Detta gör den till en idealisk lösning för arbetsplatser där personer utan medicinsk utbildning kan behöva använda enheten.

AED-kit med nödvändiga tillbehör

Förutom en pålitlig hjärtstartare, erbjuder vi även ett omfattande AED-kit som komplement. AED-kitet är sammansatt för att innehålla alla nödvändiga verktyg och tillbehör du kan tänkas behöva i en akut situation, vilket gör det till en viktig del av din hjärtstartarutrustning.

Varje komponent i kitet har ett specifikt syfte:

  • Sax: Används för att snabbt klippa upp kläder för att ge bättre tillgång till patientens bröstkorg.

  • Rakhyvel: Om patienten har mycket brösthår kan detta hindra elektroderna från att fästa ordentligt. En rakhyvel kan användas för att snabbt raka bort hår och säkerställa god kontakt med huden.

  • Servetter: Används för att torka bort eventuell svett eller fukt från huden, vilket också förbättrar elektrodernas kontakt.

  • CPR-mask: En ansiktsmask för mun-till-mun-andning, vilken minimerar direktkontakt och risken för korskontaminering mellan räddare och patient.

  • Handskar: Dessa engångshandskar är avgörande för att upprätthålla en hygienisk arbetsmiljö under räddningsinsatsen där blod kan förekomma.

Varje sekund räknas vid en livräddande insats, och detta AED-kit är designat för att du snabbt och effektivt ska kunna inleda behandlingen.

Skyltar & Väggfäste

Skyltar & Väggfäste: I vårt hjärtstartarpaket ingår inte bara själva hjärtstartaren, utan även skyltar för både inomhus och utomhus som tydligt visar vägen till hjärtstartaren. Detta är en kritisk del i att skapa en säker arbetsmiljö, eftersom snabb åtkomst till hjärtstartaren kan vara avgörande i en nödsituation. Dessutom ingår ett väggfäste som gör att hjärtstartaren kan monteras på en lämplig plats, vilket ger enkel och snabb tillgänglighet för alla.

Larmat Skåp: För de som önskar en extra säkerhetsåtgärd erbjuder vi möjligheten att inkludera ett larmat skåp i hjärtstartarpaketet. Detta skåp är utrustat med ett högt pipande ljud som aktiveras så snart skåpet öppnas. Observera att larmet inte är kopplat till 112, utan är tänkt som en omedelbar signal för att uppmärksamma omgivningen om att hjärtstartaren har tagits fram. Detta kan snabbt mobilisera andra medarbetare att agera och assistans kan anlända snabbare till platsen.

Registrering via hjärtstartarregistret

Att registrera din hjärtstartare i hjärtstartarregistret är en viktig del av tjänsten vi erbjuder, och vi tar hand om hela den processen åt dig. Genom att vara inkluderad i detta register får din hjärtstartare ökad synlighet och tillgänglighet i akuta situationer, vilket kan vara avgörande för utfallet.

När din hjärtstartare är registrerad, blir den omedelbart synlig för 112-operatörer vid en nödsituation. Detta innebär att om någon drabbas av hjärtstopp i närheten av din arbetsplats, kan operatören direkt informera den som ringer om var närmsta hjärtstartare finns.

Dessutom blir hjärtstartaren synlig för så kallade SMS-livräddare, en grupp frivilliga som har utbildning i hjärt-lungräddning och som kan kallas ut via SMS för att snabbt agera vid ett hjärtstopp. Genom att din hjärtstartare är registrerad och synlig för dessa livräddare, ökar chansen betydligt att hjälp kommer fram i tid och att liv kan räddas.

I en kritisk situation där varje sekund räknas, kan denna omedelbara synlighet och tillgänglighet vara det som utgör skillnaden mellan liv och död. Därför ser vi registrering i hjärtstartarregistret som en integral del av vår tjänst när du väljer att hyra en hjärtstartare från Work Safe.

30-minuters utbildning och installation

En av de unika aspekterna med att hyra en hjärtstartare från Work Safe är den medföljande 30-minuters utbildningen som vi erbjuder vid installationen av din nya hjärtstartare. Vi förstår att för att utrustningen ska vara verkligt effektiv måste de som förväntas använda den också känna sig bekväma och trygga med dess funktioner.

Därför tar vi oss tiden att genomgå varje detalj och steg för hur hjärtstartaren används i en nödsituation, från att identifiera tecknen på hjärtstopp till hur man korrekt ansluter och aktiverar hjärtstartaren. Vår instruktör kommer att demonstrera och svara på eventuella frågor som du eller dina kollegor kan ha. Målet är att alla ska känna sig kapabla att använda hjärtstartaren, även de som inte har någon tidigare erfarenhet av sådan utrustning.

Vi anser att utbildning är nyckeln till framgångsrik livräddning. Det är inte bara maskinen i sig som räddar liv; det är också människornas förmåga att effektivt använda den. Genom att inkludera denna 30-minuters utbildning i vår hyrtjänst, tar vi ett omfattande ansats för att förbereda din arbetsplats för eventuella hjärtrelaterade nödsituationer.

Serviceavtal och Garanti

En av de mest attraktiva aspekterna med att hyra en hjärtstartare från Work Safe är vårt inkluderade serviceavtal, som kommer helt utan extra kostnad. Vår service går långt bortom en enkel installation; den är en fortsatt förpliktelse att säkerställa att din hjärtstartare alltid är i optimalt skick.

Årlig Kontroll: Varje år kommer våra certifierade tekniker att genomföra en noggrann inspektion av din hjärtstartare. De ser till att alla komponenter fungerar som de ska och att enheten är redo för användning när den som mest behövs.

Omedelbar Åtgärd: Om det uppstår något fel eller om hjärtstartaren har använts, garanterar vi att batteri och elektroder byts ut kostnadsfritt inom 48 timmar. Vår snabba reaktionstid betyder att du aldrig kommer att behöva oroa dig för att vara utan en fungerande hjärtstartare.

Livslängdsgaranti: Vi tar ansvar för kvaliteten på de hjärtstartare vi hyr ut. Därför garanterar vi enhetens livslängd på 8 år. Om något mot förmodan skulle gå fel under denna period, åtar vi oss att byta ut den defekta hjärtstartaren inom 48 timmar.

Försvinnande och Självrisk

Vi förstår att oönskade händelser kan inträffa, inklusive försvinnande eller stöld av hjärtstartaren. Det är en situation som ingen vill befinna sig i, men det är viktigt att veta hur detta hanteras. Därför erbjuder vi en ersättningsplan där vi åtar oss att ersätta din försvunna eller stulna hjärtstartare. Allt du behöver göra är att betala en självrisk på 3.000 kr exklusive moms.

Denna policy är framtagen för att minska den ekonomiska bördan och osäkerheten som en sådan händelse kan medföra. Det betyder att du snabbt kan få en ny hjärtstartare på plats, så att din arbetsplats fortsatt är en säker miljö. Medan förlusten av en hjärtstartare är olycklig, vill vi se till att processen för att återställa din arbetsplats säkerhet är så smidig och enkel som möjligt.

På detta sätt strävar vi efter att erbjuda en omfattande tjänst som tar höjd för alla eventualiteter, så att du och dina medarbetare kan känna er trygga i att er säkerhet är vår främsta prioritet.

Vanliga frågor om att hyra en hjärtstartare

Är utbildning inkluderad när man hyr en hjärtstartare?

Ja, en 30-minuters utbildning ingår i hyran. Våra experter går igenom hur hjärtstartaren fungerar för att alla på arbetsplatsen ska känna sig trygga med att använda den vid behov.

Vad händer om hjärtstartaren blir defekt eller används?

Vi erbjuder ett kostnadsfritt serviceavtal som ingår i hyran. Om hjärtstartaren blir defekt eller används, byter vi ut batteri och elektroder kostnadsfritt inom 48 timmar.

Hur registreras hjärtstartaren i hjärtstartarregistret?

Vi hjälper dig med registreringen i hjärtstartarregistret. Vid en nödsituation kommer din hjärtstartare att vara synlig för 112-operatören, vilket möjliggör snabbare och effektivare ingripanden.

Finns det en garanti för hjärtstartaren?

Ja, vi garanterar hjärtstartarens livslängd på 8 år. Om hjärtstartaren är felaktig, byts den ut inom 48 timmar.

Vilken garanti erbjuder Work Safe för de hyrda hjärtstartarna?

Vi erbjuder en robust garanti som säkerställer hjärtstartarens livslängd på 8 år. Om hjärtstartaren visar sig vara felaktig, byter vi ut den inom 48 timmar. Detta garanterar att du alltid har en fungerande och pålitlig hjärtstartare på arbetsplatsen.

Skapa en säkrare arbetsmiljö
& anmäl ditt intresse idag!